بلاگ

دانسیته واتراستاپ ارتباط دانسیته مواد واتراستاپ با کیفیت آن

مواد واتراستاپ کامپوندی از پی وی سی بوده که توسط یک ماده نرم کننده حالت انعطاف پذیر پیدا می کند و دانسیته این ماده می تواند از ۱/۱ تا ۱/۵ باشد. واتراستاپ مرغوب به تجربه دارای دانسیته ۱/۲ تا ۱/۵ Read More