فاصله نگهدار چرخی Wheelbar

اسپیسر پلاستیکی  چرخی Wheelbar پرمصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است . این فاصله نگهدار در بتن های