ایزیچیر Easychair

ایزیچیر، فاصله نگهداری ارزان و محکم با نصب آسان است که برای استفاده در میلگردهای کف وسقف کاربرد دارد. مدل