اسپیسر پلاستیکی Wheelsun

ویلسان یک اسپیسر گرد است که برای دیوارها و ستونها بکار می رود و قیمت مناسبی دارد. مدل کد پوشش