اسپیسر پلاستیکی گیره دار Ecochair

این محصول یک اسپیسر پلاستیکی گیره دار مناسب برای بارهای متوسط، بویژه در بتنهای پیش ساخته است. مدل کد (mm)