اسپیسر پلاستیکی کیپچیر Keepchair

کیپچیر انتخابی مناسب برای آرماتوربندی های سبک و متوسط است. گیره محکمی دارد و در بتن ریزهای درجا یا پیش