اسپیسر پلاستیکی هاردچیر Hardchair

برای فونداسیونهای سنگین و آرماتوربندیهای حجیم ، هارد چیر پیشنهاد می شود .طراحی منحصر به فرد با مقاومت عالی هر