اسپیسر تی پلاس T Plus

تی پلاس برای تنظیم فاصله میان کاشی و سرامیکهای کف و دیوار بکار می رود. منظم بودن این فواصل در