آب بند کننده داخلی مایع

پلاستیت WPL یک آب بندکننده بتن از نوع داخلی می باشد. این محصول یک رزین امولسیونی بوده که دارای ساختار