بلاگ

سدیم گلوکونات
Sodium Gluconate

یک نمک بر پایه ترکیبات آلی بوده که از کربوهیدرات ها به دست می آید. این ترکیب باعث کاهش سرعت واکنش هیدراتاسیون سیمان می شود و به عنوان یک ماده جانبی در تنظیم فرمول های افزودنی بتن به مصرف می رسد.

آنتی فوم
Defoamer

مواد افزودنی بتن عموما خاصیت کاهش جذب سطحی آب داشته و شبیه به سورفکتانت ها می توانند باعث پایدارسازی حباب هوا در بتن شوند. لذا استفاده از مواد کاهنده حباب برای خنثی کردن این خصوصیت لازم می باشد. دو نوع آنتی فوم در افزودنی ها استفاده می شود: نوع سیلیکونی و نوع الکلی

آنتی باکتریال
Antibacterial

از آنجایی که افزودنی های بتن عمدتا ترکیبات آلی و بر پایه آب می باشند، به مرور زمان بستر مناسبی برای رشد انواع میکرب ها به وجود می آورند که می تواند علاوه بر ایجاد فساد و بوی بد در مواد، باعث کاهش اثربخشی و خواص مواد گردد. به همین دلیل استفاده از انواع مواد آنتی باکتریال در افزودنی ها رایج است.

پلی کربوکسیلات اتر
Polycarboxylate Ether

پلیمرهای پایه آبی با گروه های عاملی کربوکسیلیک اسید و سولفونات با مکانیسم دافعه الکترواستاتیک و با زنجیرهای جانبی پلی اتر با مکانیسم دافعه فضایی، باعث پخش شدگی سیمان شده و لذا روانی ملات ها و بتن های سیمانی را افزایش داده و بعضا تا بالای ۳۰ درصد کاهش آب را در این آمیزه ها باعث می شوند.
به طور معمول جهت بتن های پر سیمان و با نسبت آب به سیمان کم به کار می رود.

سدیم نفتالن سولفونات
Sodium Naphthalene Sulfonate

پلیمرهای سنتزی بر پایه نفتالن که با گروه های عاملی سولفونات فعال شده و با مکانیسم دافعه الکترواستاتیک باعث افزایش دافعه بین ذرات سیمان شده و میزان آب مورد نیاز بتن یا ملات را تا بیش از ۲۰ درصد کاهش می دهد.
این ترکیبات جهت بتن های پرسیمان و نسبت آب به سیمان متوسط به مصرف می رسند.

کلسیم لیگنو سولفونات
Calcium Lignosulfonate

ترکیبات طبیعی بازیافت شده از صنایع چوب و کاغذ، که طی یک فرآیند شیمیایی پالایش، توسط گروه های عاملی سولفونات فعال و با مکانیسم دافعه الکترواستاتیک باعث دافعه ذرات سیمان می شود.
این مواد توانایی کاهش آب تا بیش از ۱۵ درصد را دارند و معمولا جهت بتن های کم سیمان با نسبت آب به سیمان بالا به مصرف می رسند.